งานเสวนาวิชาการ’จะปฏิรูปงานสอบสวนและการสั่งคดีของอัยการอย่างไร  ให้เกิดความยุติธรรม ประชาชนเชื่อถือเชื่อมั่น’30ก.ค.นี้

งานเสวนาวิชาการ’จะปฏิรูปงานสอบสวนและการสั่งคดีของอัยการอย่างไร  ให้เกิดความยุติธรรม ประชาชนเชื่อถือเชื่อมั่น’30ก.ค.นี้

ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00น.-17.00น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ( ห้อง กมลพร3 )  ถนนศรีอยุธยา  กรุงเทพฯ สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)  เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ(คป.ตร.) หรือ Police Watch  และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ     “จะปฏิรูปงานสอบสวนและการสั่งคดีของอัยการอย่างไร  ให้เกิดความยุติธรรม ประชาชนเชื่อถือเชื่อมั่น”

 

โดยมีกำหนดการดังนี้

 

เวลา  13.00 น.   ผศ. ร.ต.อ.ดร. วิเชียร  ตันศิริคงคล  ประธานสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  กล่าว ถึงความเป็นมาของการจัดตั้งสถาบัน และเปิดการเสวนา

 

13.15 น.  ศ.ดร.คณิต ณ นคร  ประธานที่ปรึกษาสถาบัน  แสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ  “วิกฤติกระบวนการยุติธรรมอาญาไทย จะปฏิรูปอย่างไร?”

 

14.00 น.  เริ่มการเสวนาหัวข้อ  “จะปฏิรูปงานสอบสวนและการสั่งคดีของอัยการอย่างไร  ให้เกิดความยุติธรรม ประชาชนเชื่อถือเชื่อมั่น”

 

วิทยากร

1. ศ.ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  1. ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง  อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดกาญจนบุรี
  2. พ.ต.อ.วิรุตม์  ศิริสวัสดิบุตร  เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

 

ดำเนินรายการโดย คุณชนิตร์นันทน์  ปุณณะนิธิ

 

15.00 น.   ตัวแทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมผู้ร่วมเสวนา เช่น กระทรวงยุติธรรม ,สำนักอัยการสูงสุดกระทรวงมหาดไทย ,กรมการปกครอง , กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,  กสม.,ปปช., ปปท.สภาทนายความ  ,สถานทูตอังกฤษ –เบลเยี่ยม-สวีเดน ฯลฯ  เสนอข้อมูลปัญหา ซักถาม และเสนอแนวความคิดในการปฏิรูป แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น

 

16.30 น.   ศ.ดร.คณิต  ณ นคร กล่าวสรุปการเสวนา

 

17.00 น.   ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล  ประธานสถาบันฯ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมเสวนาและปิดงาน

 

ชมถ่ายทอดสดทาง เฟซบุ๊กไลฟ์  แฟนเพจ : ปฏิรูปยุติธรรม

เสวนา