7 ปีที่หลอกลวง  เรื่อง ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ประเทศไทยมีปัญหาที่ร้ายแรงอย่างยิ่งในเรื่อง กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะทางอาญา

ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่ไม่มีความเชื่อถือเชื่อมั่น ตั้งแต่ชั้นการแจ้งข้อหาจับกุมของตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดซึ่งหน้าหรือ ตามหมายจับของศาล ว่าเป็นการดำเนินการที่ยุติธรรม 

Read More