รุมสับ!รัฐบาลไม่ตระหนักปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 7 ปีจึงไปไม่ถึงไหน มีทางเดียวต้องช่วยกันด่า!

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564 สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) ร่วมกับคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “7 ปี กระบวนการยุติธรรมไทย ปฏิรูปไปถึงไหน?”

Read More