‘ประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้า เพราะหลักนิติรัฐล้มเหลว’- รายการยุติธรรมวิพากษ์’EP13

“ประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้า เพราะหลักนิติรัฐล้มเหลว”

รายการ “ยุติธรรมวิพากษ์”-EP13

สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)

Read More

ฉบับเต็ม!ปาฐกถา14 ตุลาฯประจำปี 2562 หัวข้อ’นิติรัฐและนิติธรรม กับ ระบอบประชาธิปไตยไทย’ โดยรศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “นิติรัฐและนิติธรรม กับ ระบอบประชาธิปไตยไทย”ในงานรำลึกครบรอบ 46 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 2516 เมื่อเวลา10.30 น.วันที่ 14ตุลาคม2562 ที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สีแยกคอกวัว

Read More

46ปี14ตุลาฯรำลึกเจตนารมณ์วีรชนเพื่อให้กฎหมาย-เหตุผลเป็นใหญ่ ชำแหล่ะวิกฤติยุติธรรมใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 ต.ค.2562  ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถ.ราชดำเนิน แยกคอกวัว มีการจัดงานรำลึกครบรอบ 46 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 มีการจัดพิธีกรรม 3 ศาสนา

Read More