4 ปี คสช. กับความจริงใจในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของนายกรัฐมนตรี

เหตุผลหนึ่งในการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นั้น ที่สำคัญที่สุดก็คือ คำสัญญาว่า “จะใช้เวลาอีกไม่นาน” ในการปฏิรูปประเทศทุกๆ ด้านให้สำเร็จก่อนการเลือกตั้งใหม่

Read More