ทำไมสถานบันเทิงผิดกฎหมาย นายบ่อน ตู้ม้า จึงไม่กลัวผู้ว่าราชการจังหวัด

    สถานการณ์ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาติและประชาชนคนไทยอย่างย่อยยับเหลือคณานับนั้น!

เป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่ายว่ามีต้นตอมาจากปัญหา “คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง” และ “บ่อนการพนัน”

Read More

ทำไมผู้ว่าฯ นายอำเภอและทหาร ต้องทำงานจับบ่อน สถานบันเทิงผิดกฎหมายแทนตำรวจ -พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร    

ปัญหา บ่อนการพนันและสถานบันเทิงผิดกฎหมาย   แหล่งอบายมุขที่เป็นสาเหตุสำคัญของอาชญากรรมและยาเสพติด สร้างความไม่สงบสุขขึ้นในสังคม ทำลายเด็กเยาวชนและครอบครัวไทยอย่างย่อยยับตลอดมานั้น 

Read More