5พรรคการเมืองประชันโยบายปฏิรูปตำรวจเห็นตรงกันแยกงานสอบสวน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่โรงแรงสุโกศล กรุงเทพฯ มีการเปิดเวทีเสวนาโดยเชิญตัวแทนพรรคการเมืองการแสดงวิสัยทัศน์ ในหัวข้อ “นโยบายพรรคการเมือง

Read More