‘งานสอบสวน ตร.’ ล้มละลาย สงสัย ‘เหตุการตาย’ ไม่ผ่าศพ จบไปแล้ว!

สิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ไม่ว่ายากดีมีจนหรือชนชั้นใดก็คือ การได้มีชีวิตและลมหายใจนั่งดูโลกจนสิ้นอายุขัยไปตามธรรมชาติ

          ในทุกสังคมประชาธิปไตย กระบวนการตามกฎหมายที่เป็นหลักประกันว่าผู้ ทำให้คนอื่นตายโดยมิชอบ ต้องถูกลงโทษอาญาทุกคนก็คือ

Read More

ยุติธรรมอำมหิต พ.ร.บ.ค่าตอบแทนจำเลยคดีอาญาช่วยไม่ได้

      ปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ล้าหลังของไทยนับแต่รัฐบาลยุคเผด็จการ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี ๒๕๐๖ ได้ ออกข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ให้กรมตำรวจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ผูกขาดอำนาจสอบสวน ฝ่ายเดียวทั่วประเทศ แม้กระทั่งในส่วนภูมิภาคที่ฝ่ายปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเคยเป็นผู้รับผิดชอบ  

Read More