งามหน้า!สารวัตรตชด.ร้องผบช.แฉผบก.รีดส่วยรายเดือนอ้างเป็นเด็ก’รอง ผบ.ตร.- รองนายกฯ’

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2564  มีรายงานว่า นายตำรวจยศ พ.ต.ท. ตำแหน่งระดับสารวัตร (ผบ.ร้อย.ตชด.)ได้มีหนังสือร้องเรียน เลขรับหนังสือเลขที่ 219 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ถึง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ผบช.ตชด.)เรื่อง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรม ของนายตำรวจระดับ “ผู้บังคับการ(ผบก.)”

Read More