ฮา!สตช.ประกาศเจตนารมณ์ปลอดการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2564  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้ลงนามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Read More