วิกฤติยุติธรรมชายแดนใต้!วงสัมมนาแฉกระบวนการซ้อม-ทรมานลั่นความยุติธรรมไม่เกิดดับไฟใต้ไม่ได้ จี้ยกเลิกกฎหมายฉุกเฉินใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 6  โรงแรมตันหยง จ.นราธิวาส มีการสัมมนา เรื่อง “วิกฤติความยุติธรรมจังหวัดชายแดนใต้ จากบทเรียนสู่การปฏิรูป” จัดโดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร)  สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มด้วยใจ เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปัตตานี และ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ  ดำเนินรายการโดย บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์  กรรมการสป.ยธ.

Read More

‘ทหารแจ้งความจับ 7 พรรคฝ่ายค้าน เข้าข่ายความผิดหรือไม่?’ รายการ ‘ยุติธรรมวิพากษ์’-EP12

“ทหารแจ้งความจับ 7 พรรคฝ่ายค้าน เข้าข่ายความผิดหรือไม่?”

-ปัญหาการแจ้งความเท็จเกิดขึ้นได้อย่างไร   ควรแก้ไขป้องกันด้วยวิธีใด? 

รายการ “ยุติธรรมวิพากษ์”-EP12

สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)

Read More