ครป.หวั่น’ไวรัสโควิด-19ลามเรือนจำเรียกร้องปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขังบางส่วนที่อยู่ในข่ายสมควรได้รับการพิจารณา หนุนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบแก้ปัญหาที่ต้นทาง

เมื่อวันที่2 เม.ย.2563 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)  ออกแถลงการณ์ เรื่อง ความยุติธรรมในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านฉุกเฉิน   ระบุว่า  จากกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด 19 รัฐบาลได้ออกมาตรการฉุกเฉินหลายประการที่จำเป็นเพื่อหยุดยั้งการแพร่ขยายตัวของเชื้อโรคอุบัติใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนร่วมกับภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันในภาวะวิกฤต

Read More