‘กัญชา’ จะพาประชาชนขึ้นสวรรค์หรือ ‘ลงนรก’ !

          นับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา พืชกัญชา ที่ถือว่าเป็น ยาเสพติดทั้งตามข้อเท็จจริงและกฎหมาย ในประเทศส่วนใหญ่ของโลกรวมทั้งไทย

Read More