กองทุนยุติธรรมแก้ปัญหา “ความอยุติธรรม” ไม่ได้?

ช่วงนี้พรรคการเมืองแต่ละพรรคต่างหาเสียงชิงความนิยมจากประชาชนกันอย่างขะมักเขม้น หลังจากการปกครองระบอบประชาธิปไตยถูกว่างเว้น เป็นเผด็จการ มาเกือบห้าปี

Read More