ประชาชนโดนยัดข้อหา โยกย้ายตำรวจไม่เป็นธรรม กรรมาธิการตำรวจมีไว้ทำไม?รายการ’ยุติธรรมวิพากษ์’-EP.30

ย้ายตำรวจไม่เป็นธรรม กรรมาธิการตำรวจมีไว้ทำไม?

-กรรมาธิการฯมีบทบาทสำคัญในการศึกษาสอบสวนเรื่องที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ทำไมจึงไร้ผลงาน
-ประชาชนโดนยัดข้อหา โยกย้ายตำรวจไม่เป็นธรรมจะพึ่งพาใครได้

Read More