‘ป้อม’ล้างบาป!ชงนายกฯแก้ป.วิอาญาม.145/1เปลี่ยนอำนาจทำความเห็นแย้งอัยการให้ผวจ.เหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2564 พลเอก ประวิตร  วงศ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงนาม ในหนังสือที่ นร 0403   (กร 1)5280 ถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้นำเรียน นายกรัฐมนตรี ตามที่ รมว.มท.เสนอ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Read More

ส.ว.ชำแหละ!ประกาศคสช.115/57-ร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจทำลายระบบการถ่วงดุลอำนาจ หมกเม็ดให้ตร.ขี่คออัยการ ขัดรธน.

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา( ส.ว.) กล่าวอภิปราย รายงานการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม โดยกล่าวถึงการถ่วงดุลอำนาจระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ การทำความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้อง  ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 142-145

Read More

ตั้งบก.สอบสวนภาคให้’ตำรวจว่างงาน’เขียนแย้งอัยการ! – พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

 ปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ใช้อำนาจในฐานะ ผู้บัญชาการทหารบก  “ประกาศยึดอำนาจ” ยุติการปกครองระบอบประชาธิปไตยลง ชั่วคราว

Read More