อัยการเตือนมาตรการบังคับใส่หน้ากากอนามัย ต้องชัดเจน ไม่ขัดหลักนิติธรรม

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะอาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

Read More