องค์กรสิทธิมนุษยชนจี้สนช.เร่งรับรองกสม.ชุดใหม่ให้มั่นใจว่าได้กสม.เป็นที่พึ่งของปชช.ไม่ใช่รัฐบาล

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2561 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเสวนาเรื่อง “สิทธิมนุษยชนจากวาระแห่งชาติสู่วาระซ่อนเร้น : กรณีสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

Read More