ศาลรธน.ชี้นายกฯอยู่บ้านพักหลวงตามระเบียบทบ.ไม่ใช่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ที่ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม เวลา 10.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมเพื่อนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

Read More