ซักฟอกในสภา บ่อน ตู้ม้า ผับผิดกฎหมาย นายกฯ ไม่รู้ได้อย่างไร ?-ยุติธรรมวิพากษ์ EP.52

สมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลฯพรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกฯละเลยปัญหายาเสพติด บ่อน เกลื่อนเมือง

Read More