‘หลักนิติธรรม’ จะขับเคลื่อนไปไหน? ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ใช้กันมั่วๆ ก็พอ

การเสียชีวิตในขณะถูกคุมขัง ระหว่างการพิจารณาคดีอาญาสำคัญ คือมาตรา 112 ของ “บุ้ง” นางสาวเนติพร เสน่ห์สังคม หญิงสาวนักเคลื่อนไหวผู้มีหัวใจเด็ดเดี่ยวและเสียสละเข้าต่อสู้กับ กระบวนการอยุติธรรม เพื่อคนส่วนใหญ่

Read More