บรรจุตำรวจโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน  เปิดช่อง ผบ.ตร.ทุจริตฉ้อฉล และสร้างอิทธิพล

                ระยะนี้นอกจากสังคมมีประเด็นเรื่อง แก๊งอั้งยี่ทางหลวง ทั้งพวกมีเครื่องแบบและไม่มี  เดินสายขาย สติกเกอร์ ติดหน้ารถบรรทุก  เป็น เครื่องหมายรายเดือน คล้ายใบเสร็จว่า  ได้จ่ายส่วย ให้ ตำรวจทางหลวงและพื้นที่ทุกหน่วย แล้ว

Read More