จาก ‘ซีอุย’ ถึง ‘มิก หลงจิ’ : โทษประหารชีวิตกับความยุติธรรมในสังคมไทย 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ร้านหนังสือ (๒๕๒๑) จ.ภูเก็ต จัดงาน “End Crime, Not Life: ถ้าการเมืองดีโทษประหารชีวิตก็ไม่จำเป็น” ร่วมกับมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิตสากล (World Day against the Death Penalty)

Read More