ครูเปิดโปงโกงงบเด็กยากจน กลับถูกคุกคามตั้งกก.สอบได้อย่างไร?-รายการ’ยุติธรรมวิพากษ์’-EP14

ครูร้องตรวจสอบโกงงบคนยากจน กลับถูกตั้งกก.สอบได้อย่างไร”
สนทนากับ ครูกาหลง จบศรี ข้าราชการครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา อ.เวียงแก่ง จ.เชียงราย ผู้เปิดเปิดการใช้งบโรงเรียนไม่โปร่งใส ทั้

Read More