111อัยการยังเติร์กเบื่อนั่งอ่าน’นิยายสอบสวน’ยื่นอสส.ให้อัยการตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานเองได้

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2563 อัยการจังหวัดร่วมลงชื่อ 111 คนถึงอัยการสูงสุด (นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์)  เสนอแนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและพัฒนาระบบการทำงานของอัยการให้มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองคนบริสุทธิ์และปราบปรามอาชญากรรม

Read More