เปิดเนื้อหา9ข้อร่างพรบ.ปฏิรูปตำรวจ’ฉบับแปลงสาร’

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ….   ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้เสนอรัฐสภาต่อไป

Read More

เปิดเนื้อหาร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติ นายกฯฝันจะทำให้ประชาชนยอมรับตร.มากขึ้น

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานฯ  มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมายมาแล้ว

Read More