‘แชร์แม่มณี กลโกงยุค4.0 กับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ’ -รายการ’ยุติธรรมวิพากษ์’-EP18

กรณี น.ส.วันทนีย์ ทิพย์ประเวช ตั้งตัวเป็นนักลงทุนเชิญชวนให้ประชาชนเอาเงินมาร่วมหุ้นโดยอ้างว่าเพื่อทำธุรกิจที่มีกำไรงามจะจ่ายผลตอบแทน ร้อยละ 93 ต่อเดือน  มีผู้เสียหายหลายพันราย ทำไมโกงกันได้ง่ายๆ

Read More