ขับรถเร็ว 120 กม./ชม. เรื่องหาเสียงที่ทำไม่ได้ และส่งผลทำให้ผู้คนเข้าใจผิด  

  ปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ทำให้รัฐบาลแต่ละยุคสมัยไม่สามารถ แก้ปัญหาสังคม ต่างๆ ได้อย่างแท้จริงก็คือ ข้อมูลราชการแทบทุกหน่วยงาน “เชื่อถือไม่ได้”

Read More