‘อสส.’ ผนึก 4 หน่วยงาน ลงบันทึกร่วมมืออำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา เพิ่มบทบาทเชิงรุกสืบสวนสอบสวนค้นหาความจริง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2565 ที่ ห้องประชุม 120 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ  โดยนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด เป็นประธานการทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา

Read More

เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาลด้านกระบวนการยุติธรรมแค่พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวน ยังไม่มีแนวทางปฏิรูป

เมื่อวันที่ 21 กรกฎคม 2562 มีการเผยแร่ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.)พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อรัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค.นี้

Read More