ปธ.ศาลฎีกาออกแนวปฏิบัติคุ้มครองผู้เสียหายเหยื่ออาชญากรรมคดีอาญา 12 ข้อ

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563  นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ได้ออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา พ.ศ.2563 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรให้กระบวนการทางศาลในทุกขั้นตอน การปฏิบัติต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นเหยื่ออาชญากรรมอย่างเหมาะสม

Read More