รองผกก.ป.ยิงเสี่ยใหญ่ตาย ป้องกันตัวจริงหรือไม่ สอบสวนอย่างไรให้ยุติธรรม!-รายการ ‘ยุติธรรมวิพากษ์’ – EP.37

รองผกก.ป.ยิงเสี่ยใหญ่ตาย ป้องกันตัวจริงหรือไม่ สอบสวนอย่างไรให้ยุติธรรม!รายการ “ยุติธรรมวิพากษ์” – EP.37

Read More