‘โกดังพลุเถื่อน’ ระเบิด ! ใครคือผู้รับผิดชอบที่แท้จริง?

ระยะนี้ สื่อมวลชนและประชาชนส่วนใหญ่ต่างมุ่งความสนใจไปในเรื่อง “การตั้งรัฐบาล”

ว่าสุดท้ายจะได้ “บุคคล” จาก “พรรคการเมืองใด” เป็น “นายกรัฐมนตรี” มีอำนาจบริหารประเทศเป็นเวลาสี่ปี

Read More