ประชาชนชุมนุมกันตาม รธน. ตามสิทธิ กลายเป็นผิดกฎหมายร้ายแรงไปได้อย่างไร?

  สถานการณ์ความไม่พอใจของประชาชนต่อรัฐบาลที่แสดงออกด้วยการชุมนุมกันเป็นจำนวนมากในที่ต่างๆ ทั่วประเทศขณะนี้ ไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายจะจบลงอย่างสงบได้อย่างไร?  

Read More