กลุ่มชนเผ่า-ประชาสังคมภาคเหนือร่วมประจานเจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิ-ยัดข้อหา เอาผิดใครไม่ได้ เสนอชำระรากเหง้าปัญหากระบวนการยุติธรรม แยกงานสอบสวนออกจากตำรวจ เพิ่มอำนาจประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่  20 กันยายน 2562 บรรดากลุ่มชนเผ่าอาข่า กะเหรี่ยง ปะรอง ระดมความเห็นว่าจะแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่สร้างปัญหาต่อชีวิต ความเป็นอยู่และทรัพย์สินของพวกเขาอย่างไร เพื่อทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสันติสุข ไม่ถูกกลั่นแกล้ง เอารัดเอาเปรียบ สร้างความเสียหายในที่อยู่ที่ทำกิน  ทางเผ่าอาข่า  กะเหรี่ยง และ ปะล่อง

Read More