ปัญหาขับขี่รถบนทางเท้าและการบังคับใช้กฎหมายของกทม.

ปัญหาสำคัญของทุกรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารยึดอำนาจก็คือ ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบหรือประเมินผลการทำงานในแต่ละด้านได้ว่าประสบความสำเร็จและมี ต้นทุนค่าใช้จ่ายคุ้มค่าหรือไม่?

Read More