กฎหมายป้องกันการอุ้มฆ่าและกระทำทารุณฉบับครม. คุ้มครองประชาชนให้พ้นจาก’อาชญากรมีเครื่องแบบ’ไม่ได้     

   ช่วงนี้สภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติ รับหลักการ“ร่างกฎหมายป้องกันการทรมาณและการบังคับให้บุคคลสูญหาย” ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

Read More