ยุติธรรมอำมหิต พ.ร.บ.ค่าตอบแทนจำเลยคดีอาญาช่วยไม่ได้

      ปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ล้าหลังของไทยนับแต่รัฐบาลยุคเผด็จการ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี ๒๕๐๖ ได้ ออกข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ให้กรมตำรวจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ผูกขาดอำนาจสอบสวน ฝ่ายเดียวทั่วประเทศ แม้กระทั่งในส่วนภูมิภาคที่ฝ่ายปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเคยเป็นผู้รับผิดชอบ  

Read More