สหพันธ์ขนส่งทางบกฯร้องนายกฯทบทวนพ.ร.บ.จราจรฉบับใหม่ชี้เพิ่มภาระประชาชน-ผู้ประกอบการ จำกัดเวลารถบรรทุกวิ่งกระทบภาคส่งออกทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 27ส.ค.62 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้างทำเนียบรัฐบาล นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คัดค้านการออกพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2562 จะมีการบังคับใช้ในวันที่ 20 ก.ย. 2562

Read More