12องค์กรภาคประชาชน หนุนร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทรมานอุ้มหายฉบับประชาชน  ประธานกมธ.กฎหมาย พร้อมผลักดันเป็นร่างพ.ร.บ.ของสภาฯ

ที่รัฐสภา วันที่ 30  มกราคม  2563  ตัวแทนภาคประชาชน  12 องค์กร พร้อมนำรายชื่อบุคคลกว่า 100 คนยื่นร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ฉบับประชาชน โดยมีนายปิยบุตร แสงกนกกุล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับหนังสือ

Read More