‘ใบสั่งปีศาจ’ สั่งแล้วต้องจ่าย ‘ตามจำนวนที่กำหนด’ เจ้าพนักงาน ‘งดใช้ดุลพินิจ’ ปรับอย่างเป็นธรรม

ระยะนี้สังคมไทยได้มีปัญหา ผู้คนพูดจากันเซ็งแซ่เรื่องการอนุญาตให้มีและพกพาอาวุธปืน  เนื่องจากหลายกรณีได้มีผู้นำไปใช้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงมากขึ้นทุกวัน 

Read More