‘เบี้ยเลี้ยงตำรวจ’และ’ทุกงบค่าใช้จ่าย’นาย’หักหัวคิว’เป็นเรื่องธรรมชาติ!

ในการชุมนุมของกลุ่มประชาชนจำนวนมากที่ใช้ชื่อว่า คณะราษฎรปลดแอก ซึ่งประกอบไปด้วยเด็กเยาวชนและคนหนุ่มสาว นักเรียนนักศึกษา และผู้มีความคิดก้าวหน้าเป็นส่วนใหญ่รับ

Read More