ผบช.ยังอยู่สบาย!สั่งเด้งผบก.ระยองเข้าศปก.ภ.2 เซ่นฝ่ายปกครองบุกทลาย’บ่อนRJ’กลางเมืองมาบตาพุด

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2563   พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2(ผบช.ภ.2) ได้เซ็นคำสั่ง ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ โดยคำสั่งระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรภาค 2 และตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา13,14(2)  แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547 ระเบียบ กต.ช.

Read More