‘ตำรวจสวนสนาม’ กล่าว ‘คำสัตย์ปฏิญาณ’ ทุกปี พิธีกรรม ‘ตำรวจตลก’

      ปัญหาวิกฤตตำรวจไทย ในยุคที่ นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี ขณะนี้ คงไม่มีความหวังให้ใครได้เห็น การปฏิรูป หรือ สังคายนา

Read More