เขาไม่ใช่ตำรวจแล้ว! ‘ดร.สังศิต’ จัดหนัก คลิปตำรวจไทยบริการนักท่องเที่ยวจีน ทรยศต่อประชาชน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2566 ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เพยแพร่บทความ เรื่อง เขาไม่ใช่ตำรวจแล้ว มีเนื้อหาดังนี้

Read More