จับผู้ร้ายได้ไม่ถือเป็นความชอบป้องกันเหตุร้ายไม่ได้คือความบกพร่อง-พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร             

สังคมไทยในเวลานี้ ล้วนเต็มไปด้วย ภัยอันตรายรอบด้าน ตั้งแต่อุบัติเหตุจราจรซึ่งเป็นความเสี่ยงในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกเพศวัยทั่วไปสูงกว่าประเทศใดในโลก!          

Read More