แต่งตั้งตำรวจ : ปล่อยให้วิ่งเต้นเป็นบุญคุณ ส่งส่วย หรือซื้อขาย คือเรื่องเดียวกันทั้งสิ้น-พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

ระยะนี้ถ้าใครพบกับตำรวจชั้นสัญญาบัตรโดยเฉพาะระดับหัวหน้าสถานีขึ้นไป ไม่ควรชวนพูดคุยเรื่องงานหรือปัญหาการรักษากฎหมายความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อะไร?

เนื่องจากส่วนใหญ่ ไม่มีสมาธิและกะจิตกะใจ ที่จะรับฟังเรื่องราวเพื่อนำไปแก้ไขให้ประชาชนด้วยความจริงใจจริงจังแต่อย่างใด!

Read More