‘ปัญหาอุ้มฆ่า ฆาตกรรมอำพราง เกิดขึ้นได้อย่างไร?’-รายการ”ยุติธรรมวิพากษ์” สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)

“ปัญหาอุ้มฆ่า ฆาตรกรรมอำพราง เกิดขึ้นได้อย่างไร”

-อุ้มฆ่าบิลลี่ และฆาตรกรรมอำพรางในสังคมไทย
-ทำไมคดีอื่นอีกมากมายยังคลี่คลายไม่ได้
-บทบาทดีเอสไอกับอำนาจรับเป็นคดีพิเศษ

Read More