ประชาสังคมอาเซียน ออกแถลงการณ์ อำนาจนิยม ระบบทหาร กับวิกฤตโควิด 19 ความท้าทายต่อภารกิจร่วมกัน

กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม และปัจเจกบุคคลในภูมิภาคอาเซียน ได้ออก แถลงการณ์ร่วม มหกรรมภาคประชาสังคมและประชาชนอาเซียน 2021 เรื่อง อำนาจนิยม ระบบทหาร กับวิกฤตโควิด 19: ความท้าทายต่อภารกิจร่วมกันของภาคประชาชน

Read More