อัยการไทย ไม่ใช่ผู้มีอำนาจสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีที่แท้จริง?- พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

                ปัญหาการสอบสวนคดี นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ที่รองอัยการสูงสุด กลับคำสั่ง จากที่อัยการผู้รับผิดชอบเคยสั่งฟ้อง กลายเป็น สั่งไม่ฟ้อง

 และ ผบ.ตร.ก็เห็นชอบ ไม่ได้ทำความเห็นแย้งแสดงเหตุผลที่ควรสั่งฟ้อง อะไรเสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณาชี้ขาดแต่อย่างใด?

Read More