‘เด็กไทย’ กลายเป็น ‘อสุรกาย’ เพราะรัฐไม่รักษากฎหมาย ‘ตำรวจผู้ใหญ่’ รับส่วยสินบนแหล่งอบายมุข สร้างสิ่งแวดล้อมอาชญากรรม

คดีการฆาตกรรม ป้าบัวผัน นอกจาก ความพิลึกพิลั่นในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี ของตำรวจกับบุคคลผู้เป็นสามี และผู้เสียหาย ตามกฎหมายคือ ลุงเปี๊ยก โดย ปราศจากพยานหลักฐานการกระทำผิด

Read More